„Какво да се прави?“ е закъснял въпрос за студентски град

декември 22nd, 2008

Вчера на 21.12.2008 г. Д. Цонев по „Канал 1” се консултира за това, какво трябва да се направи, за да няма повече убийства в студентски град със зам.-ректори и студенти. Изслуша законосъобразностите на различните модели, предложени от зам.ректорите от Софийски и Варненски университет, но се държа по друг, съвършено различен, начин със студентите. Водещият откровено не им даде да говорят за незаконните реституции с категоричното мнение, че този въпрос едва ли можел да се реши тук и вече.

За да отклони отново вижданията на студентите в „проучването” си пред подложената на внушение студентска публика, „Митко” още веднъж прекъсва студент, който иска да каже, че в „Студентски град” има лично заинтересовани лица, свързани със строежи, дискотеки, режим на управление и самоуправление. „Митко” прекъсва студента с нелепото заявление, че няма да слуша въпроси за лични дрязги. Водещият очевидно не иска и да чуе не само за конфликт на интереси, но и за големи интереси без конкуренти и без конфликти. При това предупреждаваше нито да се бърза, нито да се закъснява, което е също отклоняване от проблема. Но докога?

Основният въпрос в предаването за студентите бе „Какво да се прави?”, но без да се изслушват самите те, нищо няма да се получи. Водещия едва ли може да определя, кои въпроси трябва и не трябва да се поставят, тъй като вечният руски въпрос „Какво да се прави?”, е безнадеждно закъснял тук и не може да прикрива повече незаконни строежи и разрешителни. И докато във водеща масмедия отклоняват внимание, Б. Борисов предизвика проучване. Не трябва да се пита „Какво да се прави?”, а да се направи, и то бързо.

Коментар