Хаити и България

януари 13th, 2010

Хаити е в страшна неволя и нужда. Необходим е човешки жест на съчувствие. Но България трябва да може повече, защото там сега не са бедни и в криза, там имат нужда от човечност и действена помощ.
Вероятно точно сега, и след излагането в Брюксел вчера, България трябва да покаже, че е способна на човешко съчувствие и хуманитарна, най-спешна помощ. И че ужасяващата действителност е най-добрият учител и критерий за качествата, които толкова търсят у нас.

Коментар