Ленин срещу Маркс и Енгелс за общината и бъдещето

януари 30th, 2011

Ленин срещу Маркс и Енгелс за общината и бъдещето (Битката за казармения комунизъм – деспотия на работническите диктатори)

Коментар