Били сме на 450 място в класация на висшите учебни заведения в Европа?

август 5th, 2008

Били сме изключително назад, вероятно на последните места в Европа, не дори и в Европейския съюз, по стойност на университетското образование. Пред нас били дори и сърбите! Причините се търсят в това, че вече 15-на години поради недостиг на средства не сме били в състояние да получаваме научни списания. Това е причината МОН да осигури база данни с научна литература на университетите и БАН от 0 ч. на 4/5 август т.г.

Проблемът обаче е друг – тази литература бе считана за ненужна с оглед на ориентацията на нашата страна като бедна и малка, след 1944 г. Това е причината, поради която се полагаха грижи за развитието на науката, образованието и „кадрите” които са от пряка полза само за собствените ни „научно-приложни науки” на интердисциплинарно ниво. Тази литература ще бъде подлагана на пресяване и след достъпа до нея, и ще се вземат „мотивирано”, с оглед на възможностите на библиотеките само полезните според устни, морални или по-рядко писмени инструкции списания. Това ще бъде правено и за да не се развива световната наука, от която България нямала нужда и полза!

Надявам се, че с това си действие МОН започва да преодолява съпротивата на досегашната патриотична организация в създаването на библиотечен научен фонд. Надявам се, че тази позиция е приета и във ВАК, въпреки доскорошните ориентации към приложни науки от полза за България, и откази за развиване на световната наука? Но няма да е лесно, съпротива ще има на всички етажи на инфраструктурата на организация на науката и образованието. Подобен тип ориентации не оценяват, че не може да се развива национална наука без познаване и участие в резултатите на световната – двете части са като система от скачени съдове на знания, умения, изследвания, интердисциплинарност…

Възниква и друг въпрос обаче, ако такова ни е образованието, което подготвя учители, специалисти, инженери, икономисти, информатици и др., какво ли е нивото на образование на обучаваните от възпитаниците на 450-стотниците, средни специалисти, завършили профилирани училища, техникуми и гимназии, или на завършилите основно образование, които никак не са малко в нашия стопански живот? И част от които са нов потенциал от кандидат-студенти?

Коментар