Война, която ООН не може да осъди по време на Олимпийски игри?

август 9th, 2008

По време на олимпийски игри не се воюва по старогръцка традиция, приета и от съвременните общества. Но вече втори ден войната е факт на противоположния бряг на Черно море, в размирния Кавказки регион.
Кавказ е стратегически важен район, в който са се срещали интересите на великите империи Турция и Иран, Русия и Турция, Съветския съюз, Великобритания, Германия и Съединените щати. През 1918 г., след установяването на революционна власт от меншевиките, Грузия е окупирана от немски, турски и английски войски. През 1921 г. Грузия, заедно с Червената армия, прогонва окупаторите и става част от Закавказката социалистическа федеративна съветска република заедно с Азербайджан и Армения. Федерализмът е разрушен като държавно-строителен принцип в СССР и през 1936 г. новото държавно устройство на СССР е:

1. Съюзни републики

2. Автономни републики

3. Автономни области

4. Автономни окръзиЗакавказката съветска република е разделена на три съветски социалистически републики Грузия, Азербайджан и Армения.Кавказко-иберийските езици са около 40. Делят се на следните групи: картвелски, абхазо-адигейски; нахско-дагестански. Езиците се говорят от население и народности, разположени между Черно и Каспийско море, картвелските и абхазо-адигейските са източни, а нахско-дагестанските западни кавказко-иберийски езици.Азербайджанският език е от тюркската езикова група.Поради динамиката на политическите и етнически процеси е трудно проверима точна статистика на населението на републиките и отделните автономни републики, области и окръзи.В Съветската социалистическа република Грузия са включени две автономни съветски социалистически републики – Аджарска и Абхазка, и Южно-осетинската автономна област. Новата държава има 69 700 кв.км. площ и население от около 5 500 000 жители от различни националности – грузинци, около 3 500 000 човека, осетини, абхази, арменци, азербайджанци, руснаци и др. Самоназванието на грузинците е картвели. Грузинският език е от картвелската група на кавказко-иберийските езици. Писмен език от 5 в. от н.е. Древна народност, чието минало се свързва с Колхидското царство през V в. пр. н. е. и с Иберийското царство през ІV-ІІІ в. пр.н.е. Столица – Тбилиси.Аджарите /аджарели/ са определяни като грузиноезични мюсюлмани. Тук е спазен верски принцип при етнообразуването, широко използван в турската държавност по време на имперския й период. Турция овладява страната през ХVІІ в. След руско-турската война от 1878 г. е присъединена към Русия. Аджария има 3000 кв. км. площ и над 400 000 души население – грузинци от двете вероизповедания – мюсюлманско и християнско, руснаци, арменци и др. Столичен град – Батуми.Абхазците имат собствен език от абхазко-адигейската група на кавказко-иберийските езици. Републиката има 8 600 кв. км. площ и около 550 000 жители – абхази, грузинци, руснаци, арменци. Столица – Сухуми.Осетинците принадлежат към друга езикова група – иранската група на индоевропейските езици и представляват самостоятелна нация със самостоятелен език. Най-вероятно са наследници на южните скити. Скитите са древни ираноезични народи, обитавали земите от южноруските степи до Кавказ и Централна Азия. Създават няколко силни царства, владеят за известно време части от Древна Мидия на Иранското плато и части от Мала Азия. Били са постоянни съседи на древните траки. Нанасят сериозни поражения на Персия в Азия и Европа през VІ в. пр. н.е. и спират персийското нашествие на север от р. Дунав през 513 г. пр.н.е.Северно-осетинската автономна съветска социалистическа република е част от състава на СССР и по-късно е автономна република в Руската федерация. Има територия от 8 000 кв. км. и население над 650 000 жители, осетини, руснаци, ингушети, арменци и др.Южно-осетинската автономна област има площ от 3 900 кв. км. и население над 100 000 жители осетини, грузинци и руснаци. Столица Цхинвали. Създадена е на 20 ІV 1921 г. в рамките на Грузинската съветска република.След разпускането на Закавказката социалистическа федеративна съветска република през 1936 г. на осетините не се разрешава да създадат обединена държава. Населението на СССР е подложено на репресии, включително и депортиране. Обстоятелството, че Й. В. Сталин е грузинец и че репресиите са по негова инициатива и план, също има определена роля при решаването на етническите противоречия в СССР и в Кавказ.След разпадането на СССР процесът на самоопределение на редица народи се разви в достатъчна степен, за да възникнат и най-сериозни военни конфликти. В района на Кавказ те са продиктувани и от стратегически интереси.САЩ има определени стратегически интереси в Кавказ и Грузия. Към района проявяват интерес и държавите с ислямска религиозно-политическа държавност.Русия има най-сериозни интереси в Кавказ и конкретно за запа
зване на федеративния характер на държавно-политическото си устройство.
Превземането на част от столицата на Южна Осетия от грузински войски и навлизането на руски войски в отделилата се през последните години от Грузия политически автономна област Южна Осетия, показва дълбочината на конфликта.Остават неясни причините, довели до военна агресия на грузинските войски в автономната област и в столицата на Южна Осетия. Очевидно е обаче, че е избрано олимпийско време, за да бъдат блокирани създадените за преодоляване на конфликти и войни международни институции, между тях и ООН. Подобна инициатива показва и предварителна дипломатическа съгласуваност и обещаващ неутралитет към предизвикалите мащабния военен конфликт.Очевидно е, че е необходимо и зачитане на федеративните принципи, възприети от кавказките държави и преодоляването на национализмите, двустранни и многостранни.Грузинският президент заявява, че Русия е обявила война на Грузия /ВВТ, днес 09.08.2008/, но е необходима по-конкретна информация освен интерпретираната или преразказаната в бегъл обзор. Известно е, че обявяването на война е официално действие. Тук такова няма и от двете страни. Става дума за военни сблъсъци, които изглеждат мащабни на фона на идея за мобилизация. Руския военен потенциал обаче е значителен и без мобилизация.Българското външно министерство е изразило безпокойство от жертвите сред мирното население, като очевидно предпазливо не посочва агресор. Проблемът е в това, че е обстрелван целенасочено столичен град на автономна област. Интересно е, че сега в момент на военен конфликт никой не пита гражданите на Южна Осетия какво им е, какво искат и дали не участват в защитата на автономията си. Тук ще припомня, че думата автономия е от гръцки произход и означава независимост.При обявена независимост на автономна област действията на държавата, на чиято територия се развива политическият процес, има не само военнополитически средства за решаването му.Военният конфликт е действителен. Време е обаче да се питат и гражданите на воюващите страни. Нали и в кавказкият регион се стремят към гражданско общество.Интересно е, дали медиите, включително и у нас, в България, ще правят подобни проучвания, или ще чакат края на олимпийското бездействие на ООН? Впрочем, войниците, свикани под знамената на враждуващите също имат роднини и близки, които не са в армията, а са мирно население! Част от него ще бъде мобилизирано и гражданското общество ще бъде подчинено на законите на войната.
А конфликтът на Грузинското правителство не само с осетинците, но и с абхазите и напреженията с аджарите, руснаците и др., очевидно показва проблем, чието решаване изключва войната като средство. Регион, в който се говорят над 40 езика от една езикова група, не може да се третира като осетинско-грузински или руско-грузински.

Коментар