Помощ за кого?

август 15th, 2008

Ще изпращаме хуманитарна помощ през Бургас за Грузия. Проблемът е, че хуманитарната катастрофа е във враждебна в момента и изолирана от фронтова линия област – Южна Осетия. Тази автономна област е обявила независимост спрямо Грузия. На кого изпращаме хуманитарна помощ? Има ли до сега случаи, в които след започването на гражданската война Грузия да е оказвала хуманитарна помощ на осетинците или абхазците?

Коментар