УБИЙСТВО НА УЧЕНИК ИЛИ СТУДЕНТ И ТЕОРИЯТА НА КОНФЛИКТА

Случаите, които в течение на няколко дни разтърсиха две съседни страни – Гърция и България, показват степен на гражданска активност, различна от тази в други балкански страни. Недоволството на младежите в южната ни съседка бе от неадекватни мерки на полицаи, а това у нас от аналогични действия на улична банда в студентски град.

Предложенията за задължителна адресна регистрация, за закриване на дискотеки и за превръщане на Студентските градове само в места за учене, засега са в очевидно противоречие с правата на гражданите – студенти и работещи, които живеят в общежития и в реституирани жилища и имоти в близко съседство.

Рисковите ситуации при подобни контакти и последиците им показват както отсъствие на оценка на конфликтни ситуации, така и жива охрана, предупредително поведение на собствениците и персонала на тези заведения, и технически контрол със съвременни средства в и извън увеселителните заведения.

Необходим е и режим на позволена активност и музикално „оформление”, което да не пречи на студентите и на живеещите в съседство с тях да могат да учат, работят и живеят нормално Тези мерки са необходими и задължителни преди позоваването на необходимата промяна на „Закона”.

Всяко трагично или рисково събитие ще насочва вниманието на обществеността към емоционални решения с пълно право, но в настъпилите промени през последните 20 години изисквания, които напомнят с нещо старинни режими и непазарно стопанство свързано с тях, ще срещат съпротива вероятно и на студенти.

Задължително е, ученици, студенти, преподаватели и полицаи да имат подготовка за конфликтните ситуации и начините за поведени и реакция за тяхното предотвратяване.

Понякога агресивно поведение на провокираните е причина за развитие на конфликтната ситуация. Пример за такава ситуация с участието на българска гражданка, на известните с активните си леви и десни агресивни младежки групировки централно-атински площади, съм наблюдавал лично през лятото на 2008 г. И е невероятно, как отсъствието на такт, основан на автономни принципи за непреклонност, се превръща в повод за конфликт или неприязън с прогресиращи темпове.

Сходни са и подбудите и ангажираността в полицията. В теорията на конфликта показната агресивност и незачитане на авторитета на институцията трябва да бъдат преодоляване чрез методика на подготовка и отстраняване на неспособните в овладяването й.

Иначе, следствията от прилагането на законите предстоят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *