Народните будители?

октомври 26th, 2008

Снимка: news.ibox.bg

Дирят новите будители – съобщава в. Експрес от 25. Х. 2008 г. Потресаващо! По-рано, преди тоталитарните времена, не са търсени. Сега са анкетно избрани с помощта на медиите и ще бъдат представяни чрез тях. Това са главно артисти и хора на изкуството. Те ли са будителите?

Кои са будителите? Може ли да бъде будител историк като Паисий? Защо сега няма будители историци? Били ли са будители националните герои В. Левски и Хр. Ботев? Или революционерите не могат да бъдат будители въпреки усилията на будители писатели като Ив. Вазов? Могат ли да се търсят будители революционери, след като от две десетилетия у нас революциите се определят като негативни явления, и български историци се страхуват да изкажат мнение пред широка публика дори за американската революция. Будител ли е самият Ботев, който наша модерна и прогресираща историчка определя в публични разговори като краен, очевидно следвайки традицията на нахлулите в парламентарния ни живот през ХІХ в. туркофили, които като български депутати, наричат националния герой на България вагабонтин!

Кое е крайното на революционерите – очевидно идеите и героиката. Будителството се осъществява и чрез примери за поведение. Сред тях са саможертвата, идеите, позициите, личния пример. Тези качества обаче не се признават – и будителството придобива олигархично-естраден характер.

Кои са будителите – само национални ли са те, или могат да бъдат и общи за човечеството? Не са ли обявявани за будители временни явления в обществено-политическия живот? Не са ли будители изявени български артисти, които прославят името на България по света и са пример за последователите си и учениците си и в родината си? Или будители са тези в България, които ги ненавиждат за световната им известност и могат да въздействат на обществото чрез административна принуда и самореклама?

Кои са областите, в които се проявява будителството – професионални и лични области, или само обществена дейност? Как стои проблемът например при актьорите? В този случай будителството на избирани по анкетен принцип будители може да бъде постановка – резултат от работата на писателя и сценариста, създали образ, който съвсем не отговаря на личните и обществени характеристики на артиста? Кои са критериите, по които се определя жанра на певците или артистите, които могат да бъдат номинирани като будители?

Коя е главната тема на будителите – собствена артистична кариера и възхита на феновете, или важни проблеми, по които заемането на собствена позиция е рисковано?

Коя е средата, в която се правят анкетите? Доколко тя е пропорционално разпределена по територията на страната ни и доколко представя цялата българска нация в политическия и етническия смисъл на понятието?

Будителите са били достатъчно скромни, за да понесат публични признания с кариерен характер – затова за разлика от съвременните номинанти са били национални герои. Проблемът е в това, че в затрудненото от политическите ни проблеми общество и през ХІХ и през ХХ-ХХІ в. дори не сме единни за това, какво е народен будител, и кои са те?

Проблемът не е само на създателите на енциклопедии и справочници.